ALFA ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000012802

NIP: 2220733444

REGON: 277679994

ALFA ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000012802 NIP: 2220733444 REGON: 277679994
Numer NIP: 2220733444
Numer REGON: 277679994
Numer KRS: 0000012802
Nazwa: ALFA ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA LUB ZWOLNIENIA ZE ZOBOWIĄZANIA WZGLĘDEM SPÓŁKI NA KWOTĘ JEDNORAZOWO PRZEWYŻSZAJĄCĄ 10.000,00 (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE ŁĄCZNIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Karmelicka 28/9A
Kod pocztowy: 31-128
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC