ALUKON SP Z O O (Mielec)

KRS: 0000006630

NIP: 8171856901

REGON: 831201502

ALUKON SP Z O O KRS: 0000006630 NIP: 8171856901 REGON: 831201502
Numer NIP: 8171856901
Numer REGON: 831201502
Numer KRS: 0000006630
Nazwa: ALUKON SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZAD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-09
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-02-10
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-02-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V 1 GU 15/07
Data wydania aktu prawnego: 2007-11-16
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2008-12-16
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W TARNOBRZEGU, SYGN. AKT V 1 G UP 12/07 O STWIERDZENIU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO "ALUKON" SP. Z O.O. W MIELCU
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wojska Polskiego 3
Kod pocztowy: 39-301
Miasto: Mielec
Gmina: Mielec
Powiat: mielecki
Województwo: PODKARPACKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 30890000 Wyroby z tworzyw sztucznych, niesklasyfikowane
  • 33349900 Aluminium podstawowe
  • 33539900 Arkusze, płyty i folie z aluminium, inne

Klasyfikacja EKD

  • 2524 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
  • 285 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; ogólna inżynieria mechaniczna
  • 80424 Kursy zawodowe