"ANDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000011532

NIP: 9462284769

REGON: 431271060

"ANDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000011532 NIP: 9462284769 REGON: 431271060
Numer NIP: 9462284769
Numer REGON: 431271060
Numer KRS: 0000011532
Nazwa: "ANDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: X GU 451/06
Data wydania aktu prawnego: 2006-10-23
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-07-16
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH SYGN.AKT.XGUP 277/06
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, SĄD GOSPODARCZY, WYDZIAŁ X GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Spisaka 14A
Kod pocztowy: 02-495
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 47310104 Spedytorzy transportu ciężarowego
  • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 602 Pozostały transport lądowy