"BD LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kutno)

KRS: 0000009623

NIP: 5213088837

REGON: 016288780

"BD LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009623 NIP: 5213088837 REGON: 016288780
Numer NIP: 5213088837
Numer REGON: 016288780
Numer KRS: 0000009623
Nazwa: "BD LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wysokość kapitału zakładowego: 350 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grunwaldzka 5/V PIĘTRO
Kod pocztowy: 99-300
Miasto: Kutno
Gmina: Kutno
Powiat: kutnowski
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42130000 Transport samochodowy z wyjątkiem transportu lokalnego