BMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Skoczów)

KRS: 0000014874

NIP: 6515565111

REGON: 277555602

BMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000014874 NIP: 6515565111 REGON: 277555602
Numer NIP: 6515565111
Numer REGON: 277555602
Numer KRS: 0000014874
Nazwa: BMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Słoneczna 4
Kod pocztowy: 43-430
Miasto: Skoczów
Gmina: Skoczów
Powiat: cieszyński
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
  • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane
  • 73899900 Usługi gospodarcze

Klasyfikacja EKD

  • 352 Produkcja lokomotyw oraz taboru kolejowego; elektromechanicznych urządzeń sygnalizacyjnych
  • 401 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
  • 402 Wytwarzanie gazu; dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą
  • 403 Wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody
  • 4511 Rozbiórka i burzenie budynków; roboty ziemne
  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa