"BPS-OCHRONA" - SP Z O O (Motycz)

KRS: 0000008812

NIP: 7132528167

REGON: 431220593

"BPS-OCHRONA" - SP Z O O KRS: 0000008812 NIP: 7132528167 REGON: 431220593
Numer NIP: 7132528167
Numer REGON: 431220593
Numer KRS: 0000008812
Nazwa: "BPS-OCHRONA" - SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-07
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-10-10
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-10-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 79
Kod pocztowy: 21-030
Miasto: Motycz
Gmina: Konopnica
Powiat: lubelski
Województwo: LUBELSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 746 Inwigilacja i ochrona
  • 7465 Nadzór, ochrona osób i mienia, tresura psów obronnych