EDAM SP Z O O (Kielce)

KRS: 0000007241

NIP: 6571823011

REGON: 290762156

EDAM SP Z O O KRS: 0000007241 NIP: 6571823011 REGON: 290762156
Numer NIP: 6571823011
Numer REGON: 290762156
Numer KRS: 0000007241
Nazwa: EDAM SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA : DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-17
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-08-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-08-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 18/03 V GU 20/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-12-05
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-03-15
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: 15.03.2010 R. - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH (V GUP 4/03) O STWIERDZENIU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wesoła 51/311
Kod pocztowy: 25-363
Miasto: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50740300 Hydrauliczne łączniki i części zapasowe
  • 59999916 Zaopatrzenie hydrauliczne oraz ciepłownicze

Klasyfikacja EKD

  • 45312 Instalacja elektrycznych urządzeń grzewczych
  • 453331 Zakładanie przewodów i urządzeń grzewczych
  • 5154 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatków wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
  • 51542 Sprzedaż hurtowa sprzętu i wyposażenia hydraulicznego