EKO - SMOK SP Z O O (KRS: 0000013028)

KRS: 0000013028

REGON: 357026023

EKO - SMOK SP Z O O KRS: 0000013028 REGON: 357026023
Numer REGON: 357026023
Numer KRS: 0000013028
Nazwa: EKO - SMOK SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-21
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-05-26
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-07-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Płk. Stanisława Dąbka 2
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 49530000 Systemy oczyszczania
  • 49530201 Zbieranie, niszczenie i przetwarzanie śmieci
  • 49530300 Oczyszczanie terenów ze śmieci (odpadków)
  • 49539900 Systemy oczyszczania ze śmieci
  • 76990400 Usługi czyszczenia związane ze ściekami i śmieciami

Klasyfikacja EKD

  • 9003 Usuwanie ścieków i nieczystości płynnych oraz ich oczyszczanie i utylizacja