EURO-PAP IMPORT-EKSPORT SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000005987

NIP: 8992408150

REGON: 931012985

EURO-PAP IMPORT-EKSPORT SP Z O O KRS: 0000005987 NIP: 8992408150 REGON: 931012985
Numer NIP: 8992408150
Numer REGON: 931012985
Numer KRS: 0000005987
Nazwa: EURO-PAP IMPORT-EKSPORT SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-03
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-01-17
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-02-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII U 75/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-03-31
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2005-10-27
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH Z DNIA 27.10.2005 R. SYGN. AKT VIII U 75/03, W PRZEDMIOCIE STWIERDZENIA UKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Komandorska 53/2
Kod pocztowy: 53-342
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 51471 Sprzedaż hurtowa papieru i kartonu