EXPAMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Strzelce Krajeńskie)

KRS: 0000010333

NIP: 5992704846

REGON: 211183922

EXPAMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000010333 NIP: 5992704846 REGON: 211183922
Numer NIP: 5992704846
Numer REGON: 211183922
Numer KRS: 0000010333
Nazwa: EXPAMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 126 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wodociągowa 1
Kod pocztowy: 66-500
Miasto: Strzelce Krajeńskie
Gmina: Strzelce Krajeńskie
Powiat: strzelecko-drezdenecki
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: www.expament.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 28732 Produkcja wyrobów z drutu, np.: drutu kolczastego, rusztów, tkanin sieciowych, siatki metalowej