FABRYKA URZĄDZEŃ PRALNICZYCH "PRAL - TECH" - IMESA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kielce)

KRS: 0000014859

NIP: 6572377826

REGON: 291234070

FABRYKA URZĄDZEŃ PRALNICZYCH "PRAL - TECH" - IMESA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000014859 NIP: 6572377826 REGON: 291234070
Numer NIP: 6572377826
Numer REGON: 291234070
Numer KRS: 0000014859
Nazwa: FABRYKA URZĄDZEŃ PRALNICZYCH "PRAL - TECH" - IMESA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI RODZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA DLA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PROKURA SAMOISTNA) POWOŁANYM PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-10-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gen. Józefa Hauke Bosaka 11
Kod pocztowy: 25-214
Miasto: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Strona www: www.imesapraltech.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 50859917 Wyposażenie do sprzątania pomieszczeń
 • 59999908 Urządzenia do sprzątania oraz zaopatrzenie
 • 73590103 Wypożyczanie sprzętu pralniczego

Klasyfikacja EKD

 • 29544 Produkcja maszyn pralniczych