JIM SAT MEDIA SP Z O O (Gorzów Wielkopolski)

KRS: 0000000235

REGON: 634153537

JIM SAT MEDIA SP Z O O KRS: 0000000235 REGON: 634153537
Numer REGON: 634153537
Numer KRS: 0000000235
Nazwa: JIM SAT MEDIA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY POWOŁANY NA CZAS NIEOKREŚLONY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUR
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-05-06
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-05-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kazimierza Wielkiego 10
Kod pocztowy: 66-400
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Gmina: Gorzów Wielkopolski
Powiat: Gorzów Wielkopolski
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC