KOMAS SP Z O O (Raszyn)

KRS: 0000003941

NIP: 5221297633

REGON: 012216860

KOMAS SP Z O O KRS: 0000003941 NIP: 5221297633 REGON: 012216860
Numer NIP: 5221297633
Numer REGON: 012216860
Numer KRS: 0000003941
Nazwa: KOMAS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-09-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-10-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wschodnia 3
Kod pocztowy: 05-090
Miasto: Raszyn
Gmina: Raszyn
Powiat: pruszkowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
  • 51410000 Podstawowe artykuły spożywcze
  • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 5139 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności łącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami
  • 526221 Handel obwoźny i okrężny artykułami spożywczymi
  • 526222 Handel obwoźny i okrężny artykułami przemysłowymi