"PROBAU Z.P.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łukawiec)

KRS: 0000014196

NIP: 6381526244

REGON: 276629787

"PROBAU Z.P.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000014196 NIP: 6381526244 REGON: 276629787
Numer NIP: 6381526244
Numer REGON: 276629787
Numer KRS: 0000014196
Nazwa: "PROBAU Z.P.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄ PRAWO: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB SAMODZIELNIE PROKURENT W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 528/---
Kod pocztowy: 36-004
Miasto: Łukawiec
Gmina: Trzebownisko
Powiat: rzeszowski
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 2032 Produkcja drzwi, okien, okiennic i ram okiennych