"PROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Klucze)

KRS: 0000003693

NIP: 8272026561

REGON: 731497948

"PROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000003693 NIP: 8272026561 REGON: 731497948
Numer NIP: 8272026561
Numer REGON: 731497948
Numer KRS: 0000003693
Nazwa: "PROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. JEŻELI ZARZĄD DZIAŁA W SKŁADZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Klucze Osada 33
Kod pocztowy: 32-310
Miasto: Klucze
Gmina: Klucze
Powiat: olkuski
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.30.Z Rozmnażanie roślin
 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 02.20.Z Pozyskiwanie drewna
 • 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego
 • 08.92.Z Wydobywanie torfu
 • 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Klasyfikacja SIC

 • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
 • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 52622 Handel obwoźny i okrężny
 • 9305 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana