PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE KPIB INTERFIN SP Z O O (Kielce)

KRS: 0000014465

NIP: 9591100286

REGON: 290746803

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE KPIB INTERFIN SP Z O O KRS: 0000014465 NIP: 9591100286 REGON: 290746803
Numer NIP: 9591100286
Numer REGON: 290746803
Numer KRS: 0000014465
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE KPIB INTERFIN SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA I PODPISY SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-04-29
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-05-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 15/04
Data wydania aktu prawnego: 2004-04-13
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-05-19
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W PRZEDMIOCIE STWIERDZENIA UKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, SYGN. AKT V GUP 17/04
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Chałubińskiego 42
Kod pocztowy: 25-619
Miasto: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 49520000 Instalacje kanalizacyjne
  • 76992500 Usługi napraw różnych urządzeń budowlanych

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 4524 Budowa obiektów inżynierii wodnej
  • 4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych