PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TURBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Brzeg)

KRS: 0000005368

NIP: 7470006995

REGON: 001348283

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TURBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000005368 NIP: 7470006995 REGON: 001348283
Numer NIP: 7470006995
Numer REGON: 001348283
Numer KRS: 0000005368
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TURBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Storobrżeska 67
Kod pocztowy: 49-305
Miasto: Brzeg
Gmina: Brzeg
Powiat: brzeski
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.turbud.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 34430120 Zbiorniki dla samochodów-cystern, z blachy grubej
  • 37430110 Wagony cysterny kolejowe oraz ich wyposażenie
  • 76990201 Naprawa cystern
  • 76990202 Usługi czyszczenia cystern samochodowych

Klasyfikacja EKD

  • 34221 Produkcja cystern samochodowych