PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FINCOOP SP Z O O (Miłosław)

KRS: 0000007300

REGON: 632017936

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FINCOOP SP Z O O KRS: 0000007300 REGON: 632017936
Numer REGON: 632017936
Numer KRS: 0000007300
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FINCOOP SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD MOŻE BYĆ OD 1 DO 5 OSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-10
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-02-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-03-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 1
Kod pocztowy: 62-320
Miasto: Miłosław
Gmina: Miłosław
Powiat: wrzesiński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street