PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TAREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Opole)

KRS: 0000014408

NIP: 7540023623

REGON: 530932992

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TAREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000014408 NIP: 7540023623 REGON: 530932992
Numer NIP: 7540023623
Numer REGON: 530932992
Numer KRS: 0000014408
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TAREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, PROKURENT-SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jana Bytnara Rudego 15"C"/10
Kod pocztowy: 45-267
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Klasyfikacja SIC

 • 35890301 Urządzenia dla oczyszczalni ścieków
 • 50740102 Urządzenia do oczyszczania wody