SEVROLL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (Warszawa)

KRS: 0000013545

NIP: 9511629689

REGON: 012359683

SEVROLL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS: 0000013545 NIP: 9511629689 REGON: 012359683
Numer NIP: 9511629689
Numer REGON: 012359683
Numer KRS: 0000013545
Nazwa: SEVROLL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Czerwca 1976 r. 1B
Kod pocztowy: 02-495
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.sevroll.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Sevroll-System Sp. z o.o. Więcej »(10 000 zł)
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy Sevroll-System Sp. z o.o. Więcej »(151 868.6 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Klasyfikacja SIC

 • 24219904 Materiał na meble wymiarowe, drewno miękkie
 • 34290105 Drobne przedmioty metalowe do mebli
 • 34420400 Drzwi metalowe
 • 34429900 Drzwi metalowe, skrzydła i obramowanie
 • 34999913 Metalowe części mebli

Klasyfikacja EKD

 • 2032 Produkcja drzwi, okien, okiennic i ram okiennych
 • 25245 Produkcja elementów okuciowych i wykończeniowych z tworzyw sztucznych dla budownictwa i meblarstwa
 • 361 Produkcja mebli