"SOLAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gniezno)

KRS: 0000009041

NIP: 7841693436

REGON: 630860203

"SOLAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009041 NIP: 7841693436 REGON: 630860203
Numer NIP: 7841693436
Numer REGON: 630860203
Numer KRS: 0000009041
Nazwa: "SOLAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU; - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 600 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Roosevelta 41B
Kod pocztowy: 62-200
Miasto: Gniezno
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieźnieński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.maxmedia.pl/solar
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 79999900 Rozrywka i rekreacvja
  • 83610403 Dom wypoczynkowy z doraźną pomocą medyczną

Klasyfikacja EKD

  • 55235 Sezonowe placówki wypoczynku dzieci i młodzieży
  • 927 Pozostała działalność rekreacyjna