TERMONT SP Z O O (Olsztyn)

KRS: 0000009277

NIP: 7393152442

REGON: 510994046

TERMONT SP Z O O KRS: 0000009277 NIP: 7393152442 REGON: 510994046
Numer NIP: 7393152442
Numer REGON: 510994046
Numer KRS: 0000009277
Nazwa: TERMONT SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-30
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-02-15
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-03-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 122/03
Data wydania aktu prawnego: 2004-02-12
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2009-05-08
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY POSTANOWIENIEM Z DNIA 8 MAJA 2009R. SYGN.AKT V GUP 1/04 STWIERDZIŁ ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wilczyńskiego 27
Kod pocztowy: 10-686
Miasto: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: Olsztyn
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne
  • 17310200 Instalacja sterowania elektronicznego
  • 87119905 Inżynieria elektryczna i elektroniczna

Klasyfikacja EKD

  • 45312 Instalacja elektrycznych urządzeń grzewczych