ZAKŁAD GOSPODARKI POPIOŁAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Małogoszcz)

KRS: 0000013827

NIP: 5260030153

REGON: 010452473

ZAKŁAD GOSPODARKI POPIOŁAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000013827 NIP: 5260030153 REGON: 010452473
Numer NIP: 5260030153
Numer REGON: 010452473
Numer KRS: 0000013827
Nazwa: ZAKŁAD GOSPODARKI POPIOŁAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST: - DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB - WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 13 770 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Warszawska 110
Kod pocztowy: 28-366
Miasto: Małogoszcz
Gmina: Małogoszcz
Powiat: jędrzejowski
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Budowa instalacji do odprowadzania popiołów lotnych i ich separacji Więcej »(6 138 186.62 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 2651 Produkcja cementu