ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "BUDROG" SP Z O O W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Nowa Ruda)

KRS: 0000001790

NIP: 8851531747

REGON: 891125013

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "BUDROG" SP Z O O W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000001790 NIP: 8851531747 REGON: 891125013
Numer NIP: 8851531747
Numer REGON: 891125013
Numer KRS: 0000001790
Nazwa: ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "BUDROG" SP Z O O W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: POWYŻEJ 50000,- (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DO KWOTY 50.000,- (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄD
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-04-21
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-05-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Niepodległości 45C
Kod pocztowy: 57-400
Miasto: Nowa Ruda
Gmina: Nowa Ruda
Powiat: kłodzki
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane

Klasyfikacja EKD

  • 45111 Rozbiórka oraz burzenie budynków i budowli
  • 45213 Budowa obiektów inżynierii lądowej
  • 45231 Budowa autostrad, ulic, placów, dróg oraz innych traktów komunikacyjnych